Změna jména

Při změně jména (sňatek/rozvod), prosím vyplňte následující formulář, nebo popřípadě si ho stáhněte a následně pošlete na e-mail správce nebo doneste osobně do kanceláře správce.