Správa nemovitostí

Správa bytového domu je velmi široký pojem. Každý  si tuto činnost představuje různě. Naše společnost na ni pohlíží dle specifickách oblastí a zabezpečuje v tom nejširším záběru.

Základní oblasti, které zabezpečujeme:

 1. Ekonomická
 2. Technická
 3. Osobní
 4. Poradenská

Ekonomická:

To je především zabezpečení zdravé ekonomiky domu v návaznosti na nezbytné finanční úkony. Správné a optimální nastavení jednotlivých finančních položek v návaznosti na celkový stav domu, ve všech jeho rovinách, s výhledem jeho nejlepšího rozvoje.

 • průběžné vedení účetnictví
 • evidence pohledávek a závazků
 • zajištění styku s bankovním ústavem
 • zpracování daňového přiznání pro  pro SVJ a bytová družstva
 • sestavení roční účetní uzávěrky
 • zajištění styku s Finančním úřadem
 • vedení a aktualizace evidence vlastníků
 • evidence plateb, zpracování upomínek vlastníkům
 • úprava výše předpisů v návaznosti na vyúčtování
 • zpracování ročního vyúčtování služeb

Technická:

Představuje pravidelnou kontrolu stavu domu do posledního detailu. Odstraňování zjištěných nedostatků a předvídání dalšího vývoje. Drobné vady a nedostatky se dají odstranit za daleko menší finanční náklady, než poruchy rozsáhlé. Tyto však byly ve většině případů na svém počátku oněmy malými.

 • zastupování před úřady na základě plné moci
 • vyhotovení dohod o provedení práce a pracovní činnosti
 • zajištění návrhu na pojištění nemovitosti
 • vedení evidence hospodaření nemovitosti
 • zpracování roční zprávy o činnosti a hospodaření SVJ
 • sledování termínů pravidelných revizí
 • zajištění uzavření smluvních vztahů s dodavateli
 • spolupráci při likvidaci pojistných událostí

Osobní:

Správce, který zná, kdo v domě bydlí, může volbou vhodných komunikačních nástrojů předejít značným problémům. Předcházení souvisí velmi úzce s prevencí. Zamezení vzniku konfliktu je výrazně méně náročné, než jeho odstraňování.

Poradenská:

Mnohdy se obyvatelé domu nachází v situacích, které nikdy neřešili. Nechat si poradit není nic špatného, ba naopak. Využít zkušenosti jiných a tak předejít potenciálnímu nebezpečí je normální a rozumné a mnohdy nejlevnější řešení.

 • pomoc při založení SVJ
 • příprava podkladů a podání návrhu na změnu v Obchodním rejstříku
 • příprava podkladů pro konání shromáždění vlastníků

Zásadní výhodou zabezpečování správy naší společností je právě komplexní nabídka řešení. Je nám jasné, že každý klient je individuální a tak i tento přístup nabízíme v rámci našich aktivit. Nesvazují nás žadné historicky zavedené šablony chování a řešení. Na druhou stranu máme bohaté 20-leté zkušenosti, které u nás můžete výhodně využít.