Poradenství

Konzultace

Poskytujeme služby zdarma zejména v oblasti revitalizace a rekonstrukce bytových domů, úspor energií a obnovitelných zdrojů energie. Informační osvěta, podpora i doplňkové služby jako je naše spolupráce na seminářích "Jak to dělají jinde" a jsou stěžejně zaměřeny na širokou veřejnost spravující a provozující budovy pro oblasti dotačních programů Nová zelená úsporám, IROP, Panel 2013+. Našimi úzkými spolupracovníky a poradci jsou naši partneři, kteří jsou předními subjekty v rámci jednotlivých svých odborných oblastí, a tím je zaručena kvalita poradenství a navrhovaných řešení.

Studie

Připravujeme modelové a prováděcí studie, které poskytují ucelený přehled o daném objektu a může lépe ukázat všem účastníkům, co chystané změny přinesou, nejen po stránce finanční, ale i po stránce uživatelské ve vztahu k platné legislativě.

Revize projektové dokumentace

Náš tým tvoří odborníci v jednotlivých oblastech rekonstrukcí domů, energetických opatření a nízkoemisních technologií, kteří prověří stávající stav domu, nebo již připravenou dokumentaci pro vlastní rekonstrukci i pro žádost o poskytnutí subvence z přístupných programů.

Revize energetických dokumentů

V našem týmu pracují energetičtí experti s certifikací MPO, pro vytváření všech požadovaných energetických dokumentů dle platné legislativy.

Další poradenství


NZÚ

Po prvním vydání úspěšného programu Zelená úsporám, přichází druhé vydání Nové zelené úsporám, která od původní je určena pro bytové domy na území hlavního města Prahy. Program pro období 2015-2020, je určen pro právnické i fyzické osoby. Více naleznete zde.

IROP

Integrovaný regionální operační program ve svým cílech představuje široký rozsah podpor v celé řadě oblastí. Více naleznete zde.

OPŽP

Operační program Životní prostředí umožňuje čerpat finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti na projekty v oblasti ochrany životního prostředí. Více naleznete zde.


.