Zateplení objektu 

Olbrachtova 621-624, Liberec

Název akce:

Snížení energetické náročnosti bytového domu Olbrachtova 621-624, Liberec

Obec:

Liberec

Doba realizace:   

2017

Program:

IROP 37.výzva Energetické úspory bytových domů

CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001788

Rozsah prací:

  • Kompletní administrativní a technická příprava
  • Zajištění výběrového řízení na zhotovitele
  • Kompletní administrace programu IROP
  • Zajištění kompletní činnosti TDI

Investor:

Společenství vlastníků Olbrachtova 621-624