Nové výtahy 

Jáchymovská 240-242, Liberec

Název akce:

Bezbariéry-Jáchymovská 240-242, Liberec

Obec:

Liberec X - Františkov

Doba realizace:   

2020

Program:

Bytové domy bez bariér 117D066000409

Rozsah prací:

  • Kompletní administrativní a technická příprava
  • Zajištění výběrového řízení na zhotovitele
  • Kompletní administrace programu BDBB

Investor:

Společenství vlastníků Nisa - Jáchymovská 240,241,242