Zateplení objektu 

Dlážděná 1427-9, Liberec

Název akce:

Snížení energetické náročnosti bytového domu

Dlážděná, Liberec

Obec:

Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou

Doba realizace:   

2018

Program:

IROP 37.výzva Energetické úspory bytových domů

CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0004912

Rozsah prací:

  • Kompletní administrativní a technická příprava
  • Zajištění kompletní činnosti TDI

Investor:

Společenství vlastníků pro dům 1417 a 1428 a 1429

Dlážděná, Liberec