Zateplení objektu 

Aloisina výšina 633-636, Liberec

Název akce:

Snížení energetické náročnosti bytového domu Aloisina výšina 633-636, Liberec

Obec:

Liberec

Doba realizace:   

2020

Program:

IROP 78.výzva Energetické úspory

bytových domů 

CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0012704

Rozsah prací:

  • Kompletní administrativní a technická příprava
  • Zajištění výběrového řízení na zhotovitele
  • Kompletní administrace programu IROP

Investor:

Společenství vlastníků pro dům Aloisina výšina 633-636, Liberec