Nabízíme

Jsme připraveni pro Vás zabezpečit následující služby:

 • Bezplatná poradenská činnost z oboru nemovitostí a financí
 • Komplexní služby spojené s přípravou, realizací a rekonstrukcí nemovitostí a bytů
 • Komplexní činnost spojená s organizací, zajištěním a podáním žádostí o program Panel 2013+(vládní nařízení 468/2012 Sb.)"Nová zelená úsporám"či jiných podpor v rámci strukturálních fondů EU.
 • Poradenská a projektová činnost k žádostem o podporu
 • Zajištění projekčních činností pro řešení rekonstrukcí
 • Zprostředkování převodu členských práv a povinností k družstevním bytům
 • Zpracování veškerých listinných podkladů pro vymezení bytových a nebytových jednotek v katastru nemovitostí
 • Zpracování smluv - kupních, darovacích, směnných, o zřízení věcného břemene, o pronájmu
 • Komplexní správa nemovitostí na klíč
 • Vedení ekonomické agendy objektu
 • Zajištění zápisu do katastru nemovitostí
 • Služby spojené se zajištěním oprav a havárií nemovitostí
 • Zajištění zúžení zástavního práva ve spolupráci s věřitelem
 • Zprostředkování nákupu nemovitostí v komplexním i dílčím provedení
 • Finanční poradenství zajištění a vyřízení předhypotečních, hypotečních úvěrů, překlenovacích úvěrů ze stavebního spoření, kombinovaných hypotečních úvěrů u kteréhokoliv z bankovních ústavů.
 • Zajištění výpisu z Pozemkové knihy
 • Zajištění znaleckých posudků
 • Zajištění zpracování veškeré projektové dokumentace pro vydání územního souhlasu, stavebního povolení
 • Zpracování srovnávacího sestavení - identifikace parcel katastru nemovitostí s parcelami
 • Komplexní agenda spojená s nákupem a prodejem bytu a nemovitostí
 • Zpracování daňového přiznání k dani z převodu nemovitosti, k dani darovací, k dani z nemovitosti
 • Právní a ekonomické poradenství